Tourist Information Guide

Hoe te reizen tussen Frankrijk en Barcelona tijdens de COVID-19 pandemie

Page Content

Laatste update 08 maart 2022

De grenzen tussen Frankrijk en Spanje zijn open, of het nu gaat om lucht- of landgrenzen. Er rijden ook vluchten, treinen en bussen tussen Frankrijk en Spanje. Op deze pagina leggen we uit wat de COVID-19 toelatingseisen zijn als u tussen Frankrijk en Barcelona reist.

Er kunnen in Frankrijk en in Barcelona plaatselijke beperkingen en voorschriften zijn waarmee u voor en tijdens uw reis rekening moet houden.

Deze pagina geeft informatie over:
1. De documenten die u nodig hebt om van Frankrijk naar Barcelona te reizen per vliegtuig, trein, bus en auto
2 De documenten die u nodig hebt om van Barcelona naar Frankrijk te reizen per vliegtuig, trein, bus en auto
3. Eventuele huidige COVID-gerelateerde beperkingen in Barcelona
4. Eventuele huidige beperkingen in verband met COVID in Frankrijk


Belangrijke Disclaimer

Voordat we beginnen, moeten we deze disclaimer maken. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze informatie nauwkeurig en up-to-date is, maar veranderingen volgen elkaar snel op en het is mogelijk dat wij niet op de hoogte zijn van alle updates van de COVID-19-voorschriften. Daarom raden wij u aan onze informatie te vergelijken met officiële gezondheidswebsites van de overheid voordat u actie onderneemt. Let wel, als u op basis van de door ons verstrekte informatie handelt, gaat u ermee akkoord dat u dit op eigen risico doet.


Documenten die u nodig hebt om van Frankrijk naar Barcelona te reizen per vliegtuig of over zee:

Om Spanje binnen te komen: Negatief COVID-testcertificaat, en/of vaccinatiecertificaat, of certificaat van herstel of Europees digitaal COVID-certificaat

De COVID-19 certificaten die nodig zijn om Spanje binnen te komen, variëren naar gelang van de categorie van het land van waaruit u Spanje binnenkomt. Landen kunnen in deze 3 verschillende categorieën worden ingedeeld:

  • EU-landen, met Schengen geassocieerde landen, en een lijst van derde landen waarvan de onderdanen voldoen aan specifieke door het Spaanse ministerie van Volksgezondheid vastgestelde voorwaarden voor binnenkomst
  • Onderdanen van derde landen die voldoen aan de specifieke toelatingsvoorwaarde van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid, namelijk het bezit van een geldig COVID-19-certificaat
  • Landen met een hoog risico

Hieronder leggen we uit wat de COVID-19 toelatingsvoorwaarden voor Spanje zijn voor elk van deze categorieën.

Vereiste COVID-certificaten als u Spanje binnenkomt vanuit EU-landen, met Schengen geassocieerde landen, en als u onderdaan bent van een derde land en aan specifieke voorwaarden voldoet

Als u Spanje binnenkomt vanuit een EU-land, een met Schengen geassocieerd land of als u onderdaan bent van een derde land en voldoet aan specifieke door het Spaanse ministerie van Volksgezondheid gestelde voorwaarden, moet u een van de onderstaande COVID-19-certificaten kunnen overleggen om Spanje binnen te komen.

EU-landen omvatten: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Republiek Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.

Tot de Schengenlanden behoren: IJsland, Noorwegen, Zwitserland.

Specifieke toegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen zijn te vinden op de website van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid onder rubriek: Toelatingsvoorwaarden voor de toegang tot Spanje vanuit derde landen. Als u aan de voorwaarden A tot en met J voldoet, gelden voor u dezelfde COVID-19-certificaatvereisten als voor EU-onderdanen en onderdanen van Schengenlanden.

COVID-19 certificaten vereist om Spanje binnen te komen:

1. Een negatief COVID-19-testcertificaat voor een COVID-test die binnen 24 uur na aankomst in Spanje is afgenomen voor snelle antigeentests en binnen 72 uur na aankomst in Spanje voor NAAT-tests (Nucleic Acid Amplification tests) zoals PCR-tests (Polymerase Chain Reaction tests), LAMP-tests (Loop-Mediated Isothermal Amplification tests), NEAR-tests (Nicking Endonuclease Amplification Reaction tests).

2. OF een COVID-19-vaccinatiebewijs waaruit blijkt dat u tussen 14 dagen en 270 dagen vóór uw inreis in Spanje een volledige COVID-19-vaccinatie hebt gehad met een van de vaccins die zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau of op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie. De lijst van vaccins die geldig zijn om Spanje binnen te komen, is te vinden op deze twee websites:
Europees Geneesmiddelenbureau officiële website van de Europese Unie
Website van de Wereldgezondheidsorganisatie

Voor vaccins met een eenmalige dosis wordt u geacht volledig gevaccineerd te zijn na uw eenmalige dosis. Voor een vaccin met 2 injecties wordt u als volledig gevaccineerd beschouwd zodra de 2 injecties zijn toegediend. U kunt Spanje binnenkomen met uw COVID-19-vaccinatiebewijs 14 dagen na de datum waarop u als volledig gevaccineerd wordt beschouwd.

Vanaf 1 februari 2022 worden vaccinatiebewijzen ongeldig na 270 dagen nadat u volledig bent gevaccineerd, wat overeenkomt met ongeveer 9 maanden. U moet een herhalingsdosis krijgen om uw inentingsbewijs geldig te laten zijn voor binnenkomst in Spanje. Op uw inentingsbewijs moet de toediening van uw boosterdosis worden vermeld.

U kunt Spanje binnenkomen met uw COVID-19-vaccinatiebewijs zolang uw laatste dosis een vaccin is dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau of de Wereldgezondheidsorganisatie, zelfs als uw eerste doses dat niet waren.

3. OF een COVID-19-bewijs van immuniteit na van COVID te zijn hersteld. Het certificaat van herstel is geldig vanaf dag 11 na uw eerste positieve NAAT-testresultaat en tot 180 dagen, wat overeenkomt met ongeveer 6 maanden.

Sinds 1 juli 2021, de datum waarop het Europees digitaal COVID-certificaat in Europa in werking is getreden, kunnen passagiers die vanuit om het even welk Europees land in Spanje aankomen, Spanje ook binnenkomen op vertoon van hun Europees digitaal COVID-certificaat of een van de 3 hierboven vermelde certificaten.
Opgemerkt zij dat het Europees digitaal COVID-certificaat ook Groen Digitaal Certificaat of Europees Groen Digitaal Certificaat wordt genoemd. Al deze termen verwijzen naar hetzelfde Europese certificaat.
Het Europees Groen Digitaal Certificaat is gewoon een digitaal certificaat dat bewijst dat u een negatieve COVID-test hebt gehad, of een volledige vaccinatie tegen COVID, of een certificaat van herstel. Dus als u een Europees burger bent, kunt u Spanje binnenkomen met een van de 3 bovengenoemde certificaten of met uw Europees digitaal COVID-certificaat.

De COVID-certificaten moeten in het Engels, Frans, Duits of Spaans zijn opgesteld. Als u een Europees digitaal COVID-certificaat hebt, is de taal geen probleem, aangezien Europese digitale COVID-certificaten worden afgegeven in de taal van het land waar het is afgegeven en ook in het Engels. Als u echter geen Europees digitaal COVID-certificaat hebt en uw COVID-certificaat niet in een van de vier bovengenoemde talen is opgesteld, moet het vergezeld gaan van een door een officiële vertaler gemaakte vertaling in het Spaans.
Meer informatie over het digitale COVID-certificaat van de EU en de COVID-certificaten die nodig zijn om Spanje binnen te komen, vindt u op onze pagina over het digitale COVID-certificaat van de EU.

Volgens de website Spain Travel Health van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid hoeven kinderen jonger dan 12 jaar geen COVID-certificaat te laten zien om Spanje binnen te komen.

COVID-voorschriften als u Spanje vanuit een derde land binnenkomt en niet aan bepaalde bijzondere voorwaarden voldoet

Als u onderdaan bent van een derde land, controleer dan de speciale voorwaarden om Spanje binnen te komen op de website van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid, onder rubriek: Toelatingsvoorwaarden voor de toegang tot Spanje vanuit derde landen. Als u als onderdaan van een derde land aan een van de bijzondere voorwaarden A tot en met J voldoet, staan de eisen voor het COVID-certificaat die op u van toepassing zijn in de bovenstaande rubriek vermeld. Indien u als onderdaan van een derde land alleen voldoet aan de bijzondere voorwaarde K die vermeld staat op de website van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid, onder rubriek: Inreisvereisten voor Spanje vanuit derde landen en geen van de andere voorwaarden, u zult Spanje alleen kunnen binnenkomen met een geldig inentingsbewijs. U kunt Spanje niet binnenkomen met een certificaat van een negatieve COVID-test, noch met een certificaat van genezing.

COVID-19 vaccinatiebewijs vereist om Spanje binnen te komen:
Een COVID-19-vaccinatiebewijs waaruit blijkt dat u tussen 14 dagen en 270 dagen vóór uw inreis in Spanje een volledige COVID-19-vaccinatie hebt gehad met een van de vaccins die zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau of de website van de Wereldgezondheidsorganisatie. De lijst van vaccins die geldig zijn om Spanje binnen te komen, is te vinden op deze twee websites:
Europees Geneesmiddelenbureau officiële website van de Europese Unie
Website van de Wereldgezondheidsorganisatie

Voor vaccins met een eenmalige dosis wordt u geacht volledig gevaccineerd te zijn na uw eenmalige dosis. Voor een vaccin met 2 injecties wordt u als volledig gevaccineerd beschouwd zodra de 2 injecties zijn toegediend. U kunt Spanje binnenkomen met uw COVID-19-vaccinatiebewijs 14 dagen na de datum waarop u als volledig gevaccineerd wordt beschouwd.

Vanaf 1 februari 2022 worden vaccinatiebewijzen ongeldig na 270 dagen nadat u volledig bent gevaccineerd, wat overeenkomt met ongeveer 9 maanden. U moet een herhalingsdosis krijgen om uw inentingsbewijs geldig te laten zijn voor binnenkomst in Spanje. Op uw inentingsbewijs moet de toediening van uw boosterdosis worden vermeld.

U kunt Spanje binnenkomen met uw COVID-19-vaccinatiebewijs zolang uw laatste dosis een vaccin is dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau of de Wereldgezondheidsorganisatie, zelfs als uw eerste doses dat niet waren.

COVID-voorschriften als u Spanje binnenkomt vanuit een hoogrisicoland

Alle passagiers die in Spanje aankomen uit een lijst van landen met een hoog risico op coronavirus moeten naast hun vaccinatiecertificaat of hun certificaat van herstel een negatief COVID-testcertificaat kunnen overleggen. Dit betekent dat als u Spanje binnenkomt vanuit een "hoog-risico-land", u een negatieve COVID-test moet laten afnemen, zelfs als u gevaccineerd bent of als u een immuniteitsbewijs hebt na te zijn hersteld van COVID.
Op de website Spanje Reisgezondheid van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid vindt u onder de blauwe rubriek "RISICOLANDEN / GEBIEDEN" de lijst in PDF-formaat van "landen met een hoog risico" waarvoor de hieronder vermelde certificaten nodig zijn om Spanje binnen te komen. Als er geen "landen met een hoog risico" zijn, bevat de pdf-lijst alleen "risicolanden". De COVID-certificaatvereisten voor Spanje voor risicolanden zijn die welke in de twee bovenstaande punten zijn vermeld.

Certificaten die nodig zijn om Spanje binnen te komen vanuit een "hoog risico land":

1. Een negatief COVID-19-testcertificaat voor een COVID-test
die binnen 24 uur na aankomst in Spanje is afgenomen voor snelle antigeentests en binnen 72 uur na aankomst in Spanje voor NAAT-tests (Nucleic Acid Amplification tests) zoals PCR-tests (Polymerase Chain Reaction tests), LAMP-tests (Loop-Mediated Isothermal Amplification tests), NEAR-tests (Nicking Endonuclease Amplification Reaction tests).

2. EN een van de volgende certificaten:
- een geldig COVID-19-vaccinatiebewijs, zoals uitgelegd in de twee bovenstaande punten.
- of een bewijs van immuniteit na te zijn hersteld van COVID-19. Het certificaat van herstel is geldig vanaf dag 11 na uw eerste positieve NAAT-testresultaat en tot 180 dagen, wat overeenkomt met ongeveer 6 maanden.
Volgens de website Spain Travel Health hoeven kinderen jonger dan 12 jaar geen COVID-certificaat te laten zien om Spanje binnen te komen.

Aanvullend gezondheidscontroleformulier QR-code nodig voor binnenkomst in Spanje door de lucht of over zee

Alle passagiers die per vliegtuig uit welk land dan ook naar Spanje reizen, moeten een gezondheidscontroleformulier voor luchtreizigers invullen en bij aankomst op een Spaanse luchthaven overleggen, ook kinderen en zuigelingen. Alle passagiers die over zee uit welk land dan ook in Spanje aankomen, moeten een gezondheidscontroleformulier invullen voor aankomsten over zee.

Gezondheidscontroleformulier is niet verplicht bij binnenkomst in Spanje over land, bv. per auto, trein, bus.

Documenten die je nodig hebt om van Frankrijk naar Barcelona te reizen per trein, bus of auto:

U hebt dezelfde bovengenoemde certificaten nodig die nodig zijn om van Frankrijk naar Barcelona te reizen door de lucht of over zee.

Als u over land in Spanje aankomt, hoeft u het gezondheidscontroleformulier niet in te vullen. Dat hoeft alleen bij aankomst op de luchthaven van Barcelona of in de cruisehaven van Barcelona.

Daarnaast hebt u ook uw geldige identiteitskaart of paspoortnodig.


Als u een reiscertificaat voor een antigeen- of PCR-test nodig hebt om terug te reizen naar Frankrijk, kunt u zich gemakkelijk laten testen in een privé-laboratorium in Barcelona.


Als u in Frankrijk woont, kunt u sinds 7 juli 2021 alleen aanspraak maken op terugbetaling door de Franse sociale zekerheid van een in Barcelona afgelegde COVID PCR- of antigeentest als u om medische redenen een test moet ondergaan. Tot 6 juli 2021 kon u aanspraak maken op terugbetaling van een in Barcelona afgelegde COVID PCR- of antigeentest om terug te reizen naar Frankrijk. Meer informatie vindt u op deze pagina: Hoe kan ik van de Franse sociale zekerheid een vergoeding krijgen voor een PCR- of antigeentest die in Barcelona is uitgevoerd voor reizen terug naar Frankrijk?


Documenten die je nodig hebt om van Barcelona naar Frankrijk te reizen per vliegtuig, trein, bus of auto

Om Frankrijk binnen te komen: Negatief Covid-testcertificaat of vaccinatiecertificaat of Europees digitaal Covid-certificaat

Volgens de officiële website van France Diplomacy en de officiële website van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken eist Frankrijk van reizigers uit Spanje en Europa dat zij een van de volgende certificaten kunnen overleggen:

1. Een COVID-19 vaccinatiebewijs dat aantoont dat u volledig bent ingeënt. Voor vaccins met twee injecties is uw vaccinatiebewijs alleen geldig om Frankrijk binnen te komen als u uw tweede injectie ten minste 7 dagen voor uw aankomst in Frankrijk heeft gekregen. Voor eenmalige vaccins of als u al COVID had gehad en maar één injectie nodig had van een vaccin met twee injecties, is uw vaccinatiebewijs alleen geldig om Frankrijk binnen te komen als u uw injectie ten minste 7 dagen voor uw aankomst in Frankrijk hebt gekregen. Voor eenmalige vaccins (Johnson & Johnson) waarbij u nooit COVID heeft gehad, is uw vaccinatiebewijs alleen geldig om Frankrijk binnen te komen als u uw prik ten minste 4 weken voor uw aankomst in Frankrijk heeft gekregen.

Of,

2. Een negatief PCR- of antigeentestcertificaat
van een test die minder dan 24 uur of 72 uur voor vertrek naar Frankrijk is afgenomen, afhankelijk van de virale circulatie in uw land van herkomst. Wij raden u ten sterkste aan de twee hierboven vermelde officiële websites te raadplegen om de COVID-testvereisten op het ogenblik van uw reis te controleren. COVID-testcertificaten zijn niet vereist voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Of,

3. Afhankelijk van uw land van herkomst, een verklaring van invordering ouder dan 11 dagen en korter dan zes maanden. Wij raden u ten sterkste aan de twee hierboven vermelde officiële websites te raadplegen om na te gaan of COVID-certificaten of invorderingen worden aanvaard om Frankrijk binnen te komen vanuit uw land van herkomst op het ogenblik van uw reis.

Als u een Europees burger bent, kunt u Frankrijk binnenkomen met een van de drie bovengenoemde certificaten of met een Europees Digitaal Covide-certificaat, ook wel Europees Groen Digitaal Certificaat genoemd.

Op de officiële website van de Franse regering staat dat het digitale Covid-certificaat van de EU weliswaar een gestandaardiseerde erkenning van de gezondheidsstatus van reizigers biedt, maar dat elk land nog steeds verantwoordelijk is voor zijn eigen toelatingsregels, die niet op Europees niveau gestandaardiseerd zijn. Dit betekent dat u zich van tevoren op de hoogte moet stellen van de toelatingsregels die gelden in Frankrijk of in een ander land waar u naartoe reist. Dit betekent dus dat, zoals hierboven aangegeven, afhankelijk van uw land van herkomst, COVID-certificaten van invordering niet altijd worden aanvaard om Frankrijk binnen te komen, zelfs als u een Europees digitaal Covid-certificaat van invordering hebt. Merk op dat de pagina van de officiële website van de Franse regering waar dit wordt uitgelegd alleen in het Frans beschikbaar is, maar zodra u op de pagina bent, kunt u met de rechtermuisknop klikken en 'Translate to English' of de taal van uw keuze selecteren om een geautomatiseerde vertaling van de inhoud van de pagina te krijgen.

U moet niet alleen een van de drie bovengenoemde COVID-getuigschriften overleggen, maar ook een verklaring op ere woord afleggen dat u de afgelopen 48 uur geen COVID-symptomen heeft gehad. U vindt de verklaring op erewoord onderaan deze pagina van de officiële website van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.


Als u een reiscertificaat voor een antigeen- of PCR-test nodig hebt om terug te reizen naar Frankrijk, kunt u zich gemakkelijk laten testen in een privé-laboratorium in Barcelona.


Als u in Frankrijk woont, kunt u sinds 7 juli 2021 alleen aanspraak maken op terugbetaling door de Franse sociale zekerheid van een in Barcelona afgelegde COVID PCR- of antigeentest als u om medische redenen een test moet ondergaan. Tot 6 juli 2021 kon u aanspraak maken op terugbetaling van een in Barcelona afgelegde COVID PCR- of antigeentest om terug te reizen naar Frankrijk. Meer informatie vindt u op deze pagina: Hoe kan ik van de Franse sociale zekerheid een vergoeding krijgen voor een PCR- of antigeentest die in Barcelona is uitgevoerd voor reizen terug naar Frankrijk?


Beperkingen als gevolg van COVID in Barcelona

Er is momenteel geen lock-down in Barcelona of in Spanje. Spanje heeft een lock-down gehad van maart tot juni 2020, maar heeft daarna geen lock-down meer toegepast.

Er kunnen echter enkele beperkingen en voorschriften met betrekking tot het coronavirus zijn, die u kunt nalezen op de website van het stadhuis van Barcelona en op onze pagina Laatste COVID-updates in Barcelona.

Om te weten te komen waar EU Digitaal COVID Certificaten in Barcelona vereist zijn en hoe u een EU Digitaal COVID Certificaat kunt krijgen voor een antigeentest of een PCR-test die in Barcelona is afgenomen, raden wij u aan de volgende pagina's te bezoeken:

Laatste COVID-gerelateerde updates in Barcelona

Digitaal COVID-certificaat van de EU

We hebben ook een artikel samengesteld over een bezoek aan Barcelona tijdens COVID-19:

Hoe Barcelona te bezoeken tijdens COVID-19


Beperkingen als gevolg van COVID in Frankrijk

U kunt de meest recente COVID-gerelateerde beperkingen in Frankrijk raadplegen op de COVID-19-website van de Franse regering.


Samenvatting

De Spaanse grenzen zijn open voor een lijst van geselecteerde landen - waaronder Frankrijk - en reizigers uit deze geselecteerde landen kunnen Spanje binnenkomen om Barcelona te bezoeken voor toeristische doeleinden. Er zijn minder COVID-gerelateerde beperkingen in Barcelona, vooral sinds 9 mei 2021.

Om van Frankrijk naar Barcelona te reizen door de lucht, over zee of over land, hebt u ofwel een negatief COVID-testcertificaat, een vaccinatiecertificaat of een COVID-herstelcertificaat nodig, of een digitaal COVID-certificaat van de EU van negatieve COVID-test, een digitaal COVID-certificaat van vaccinatie of een digitaal COVID-certificaat van de EU of herstel. Bovendien moet u, als u per vliegtuig of over zee naar Barcelona reist, ook een gezondheidscontroleformulier invullen.

Om van Barcelona naar Frankrijk te reizen, hebt u ofwel een negatief COVID-testcertificaat nodig, ofwel een vaccinatiecertificaat, of een digitaal COVID-certificaat van de EU waaruit blijkt dat u een negatieve COVID-test had of dat u volledig gevaccineerd bent, als u dat hebt.

Terug naar het begin van de pagina