Tourist Information Guide

Digitaal COVID-certificaat van de EU: wat is het en hoe verkrijg je een digitaal COVID-certificaat van de EU voor een antigeen- of PCR-test die in Barcelona is uitgevoerd

Page Content

Op deze pagina wordt uitgelegd wat het digitale COVID-certificaat van de EU is. We leggen ook uit hoe en waar u uw EU Digitaal COVID-certificaat voor een antigeen- of PCR-test in Barcelona kunt krijgen en welke testcentra in Barcelona geaccrediteerd zijn om EU Digitale COVID-certificaten voor antigeen- en PCR-tests af te geven. Aan het eind van de pagina hebben we meer informatie over het certificaat toegevoegd en een lijst gemaakt van alle veelgestelde vragen over de EU Digital COVID Certificates.

We hebben ook een link toegevoegd waarmee u een afspraak kunt maken voor uw antigeen- of PCR-test in een testcentrum in Barcelona dat geaccrediteerd is om digitale COVID-certificaten van de EU af te geven.


Wat is het digitale COVID-certificaat van de EU?

Vraag Wat is het digitaal EU-certificaat COVID (EUDCC)?

Antwoord Het digitale COVID-certificaat van de EU is een initiatief dat op 01 juli 2021 door de EU is gelanceerd om de verwerking van reisdocumenten te stroomlijnen die verband houden met het aantonen dat u COVID-19 veilig kunt reizen binnen de EU, Zwitserland en de EER.

EU-landen omvatten Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Republiek Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.

EER-landen omvat Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Landen en gebieden buiten de EU zijn ook opgenomen in het digitale COVID-certificaatprogramma van de EU, wat betekent dat de COVID-certificaten die in deze landen en gebieden worden afgegeven, in de Europese Unie worden aanvaard onder dezelfde voorwaarden als het digitale COVID-certificaat van de EU.

Niet-EU-landen en -gebieden die ook zijn opgenomen in het EU-certificaatprogramma voor digitale COVID zijn Albanië, Andorra, Armenië, Cabo Verde, El Salvador, Faeröer, Georgië, Israël, IJsland, Libanon, Liechtenstein, Moldavië, Monaco, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Panama, San Marino, Servië, Singapore, Zwitserland, Taiwan, Thailand, Tunesië, Togo, Turkije, Oekraïne, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk en onderhorigheden van de Kroon (Jersey, Guernsey en het Eiland Man), Uruguay, Vaticaanstad.

Digitaal EU-coviscertificaat afgegeven in Spanje
Digitaal COVID-certificaat van de EU, afgegeven in Spanje voor een negatieve antigeentest

 

De drie soorten COVID-statusinformatie die op het document kunnen worden opgeslagen, zijn

1. Om aan te tonen dat u volledig bent gevaccineerd met een door de EU goedgekeurd vaccin en dat de vaccinatie ten minste 14 dagen voor uw reis en tot 270 dagen voor uw reis is voltooid. In dat geval beschikt u over een digitaal COVID-vaccinatiebewijs van de EU. Of om aan te tonen dat u een boosterdosis hebt gekregen met een door de EU goedgekeurd vaccin. Het digitale COVID-certificaat van de EU waaruit blijkt dat u een boosterdosis hebt gekregen, is onmiddellijk na ontvangst van de boosterdosis geldig op reis, er is geen wachttijd van 14 dagen.
2. Om aan te tonen dat u een geldig negatief testcertificaat van COVID-19 hebt (als u niet gevaccineerd bent). In dat geval krijgt u een digitaal COVID-certificaat van de EU voor een negatieve antigeen- of PCR-test.
3. Om aan te tonen dat u COVID-19 heeft gehad, maar ervan hersteld bent. In dat geval hebt u een digitaal COVID-herstelcertificaat van de EU.

Voor elke status krijgt u een ander digitaal COVID-certificaat van de EU. Bijv: Als u gevaccineerd wordt, krijgt u een EU Digitaal COVID Certificaat van vaccinatie, als u een negatieve COVID test krijgt, krijgt u een EU Digitaal COVID Certificaat van een negatieve COVID test, als u hersteld bent van COVID, krijgt u een EU Digitaal COVID Certificaat van herstel.

Op het certificaat staan ook uw naam, geboortedatum en de datum waarop het certificaat is afgegeven. Er zal ook een unieke referentiecode zijn.

Zorg ervoor dat u de geldigheid van uw digitale EU-certificaat COVID controleert voordat u het gebruikt:

- De digitale COVID-vaccinatiebewijzen van de EU zijn geldig voor reizen vanaf 14 dagen nadat u de eerste dosis van uw eendosisvaccin of de tweede dosis van uw tweedosisvaccin hebt gekregen en tot 270 dagen daarna. Voor boosterdoses zijn de digitale COVID-certificaten van de EU geldig vanaf de dag dat u uw boosterdosis hebt gekregen.

- Digitale COVID-certificaten van de EU voor een negatieve COVID-test zijn geldig voor reizen als de PCR-test 72 uur binnen uw vertrektijd of uw aankomsttijd in uw land van bestemming is uitgevoerd, of als de antigeentest 48 uur binnen uw vertrektijd of uw aankomsttijd in uw land van bestemming is uitgevoerd.

- De digitale COVID-terugvorderingscertificaten van de EU zijn 180 dagen geldig.


Vraag: Welke vaccinaties kunnen op het digitale COVID-certificaat van de EU worden opgeslagen?

Antwoord: Alleen door de EU goedgekeurde vaccins kunnen in het EUDCC worden opgeslagen.

Klik hier voor een volledige lijst van door de EU goedgekeurde vaccinaties

In Spanje afgegeven digitaal COVID-vaccinatiebewijs van de EU
In Spanje afgegeven digitaal COVID-vaccinatiebewijs van de EUVraag Wat is het verschil tussen het digitale groene EU-certificaat en het digitale COVID-19 EU-certificaat?

Antwoord: Er is geen verschil. Het is hetzelfde document. Dit document wordt soms ook het "EU-vaccinpaspoort" genoemd, maar dat is niet helemaal juist omdat het digitale EU-certificaat ook informatie bevat over de vraag of u een negatieve COVID-19-test hebt gehad of dat u hersteld bent van het coronavirus en dus natuurlijke immuniteit hebt.


Europese digitale COVID-certificaten zijn niet langer vereist voor de toegang tot zalen in Barcelona en Catalonië

Sinds 28 januari 2022 zijn Europese digitale COVID-certificaten of internationale COVID-certificaten niet langer vereist om de volgende plaatsen binnen te komen :

  • Bars
  • Restaurants
  • Muziekbars
  • Nachtclubs
  • Concertzalen
  • Sportscholen
  • Bejaardentehuizen

Als de COVID-certificaten opnieuw verplicht zouden worden, moet u weten dat de plaatsen waar Europese digitale COVID-certificaten verplicht waren, toegankelijk waren met een digitaal COVID-certificaat van de EU of met uw niet-EU-vaccinatiekaart of vaccinatiebewijs en uw identiteitsdocument. Dit betekent dat u met een niet-EU-COVID-vaccinatiebewijs toegang zou kunnen krijgen tot plaatsen waar een digitaal EU-COVID-certificaat vereist is. Er zij echter op gewezen dat alleen vaccinatiekaarten en vaccinatiebewijzen van vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau of de Wereldgezondheidsorganisatie zijn goedgekeurd, geldig zijn om Spanje binnen te komen en dus om toegang te krijgen tot plaatsen waar COVID-certificaten verplicht waren.

Als u om een of andere reden een digitaal EU COVID-certificaat wilt krijgen, kunt u in Barcelona een antigeensneltest of een PCR-test laten doen in een testcentrum dat geaccrediteerd is voor digitale EU COVID-certificaten.


Hoe kan ik een digitaal COVID-certificaat van de EU krijgen voor een antigeentest of een PCR-test die in Barcelona is uitgevoerd?

U kunt een digitaal EU-covid-certificaat krijgen voor uw antigeentest of PCR-test in Barcelona als u zich laat testen in een testcentrum dat voor de digitale EU-covid-certificaten is geaccrediteerd door de Catalaanse gezondheidsinstantie, Cat Salut genaamd. De digitale COVID-certificaten van de EU voor antigeensneltesten en PCR-tests die in Barcelona zijn afgenomen, kunnen voor iedereen worden afgegeven, ook voor toeristen en niet-EU-burgers: u hoeft geen inwoner van Catalonië of Spanje te zijn en ook geen EU-burger om een digitaal groen EU-certificaat te krijgen. De in de onderstaande tabellen vermelde testcentra zijn door de Catalaanse gezondheidsinstantie -Cat Salut- geaccrediteerd om de resultaten van uw antigeentests of uw PCR-tests aan Cat Salut door te geven zodat u uw digitaal COVID-certificaat van de EU kunt krijgen.

Onze insider tip

Wij hebben van enkele testcentra in Barcelona vernomen dat niet alle geaccrediteerde testcentra voor digitale COVID-certificaten van de EU de testresultaten van niet-EU-burgers aan de Catalaanse gezondheidsinstantie doorgeven. De op deze pagina vermelde erkende testcentra kunnen de testresultaten voor niet-EU-burgers wel doorgeven aan de Catalaanse gezondheidsinstantie, zodat u een EU-digitaal COVID-certificaat krijgt voor uw antigeensneltest of PCR-test die in Barcelona is uitgevoerd, ook al bent u geen EU-burger.

Testcentra kunnen nog steeds antigeen- of PCR-testcertificaten afgeven die FIT-TO-FLY zijn en geldig voor reizen, zelfs als zij niet door Cat Salut zijn geaccrediteerd. Dus als u geen digitaal COVID-certificaat van de EU nodig hebt, kunt u zich laten testen in elk medisch centrum dat FIT-TO-FLY- en geldige reistestcertificaten afgeeft. Als u echter een digitaal EU COVID-certificaat voor uw PCR- of antigeentest wilt krijgen, naast het door het testcentrum afgegeven FIT-TO-FLY-certificaat dat geldig is voor reizen, moet u zich laten testen in een testcentrum dat door Cat Salut is geaccrediteerd voor digitale EU COVID-certificaten. De onderstaande testcentra zijn door Cat Salut geaccrediteerd voor digitale COVID-certificaten van de EU.

2 manieren om uw digitaal COVID-certificaat van de EU te krijgen voor uw antigeen- of PCR-test in Barcelona

Er zijn 2 manieren om uw EU Digitaal COVID Certificaat te krijgen:

1. U kunt uw eigen digitale COVID-certificaat van de EU afgeven op de website van Cat Salut.

2. U kunt in het testcentrum een kleine administratieve vergoeding betalen, zodat het testcentrum uw digitaal EU-certificaat COVID kan afgeven en eventuele problemen tijdens het afgifteproces kan oplossen.

1) Zelf uw EU Digitaal COVID Certificaat afgeven

U kunt uw eigen EU Digitaal COVID Certificaat afgeven vanaf de Cat Salut website - we leggen u verderop op deze pagina uit hoe u dit moet doen - maar we raden u aan om een kleine administratieve vergoeding te betalen bij het testcentrum zodat het testcentrum dit voor u kan doen, voor een ervaring zonder gedoe en stress. De redenen waarom wij dit aanbevelen zijn:

1. De website van Cat Salut is alleen beschikbaar in het Engels, Spaans en Catalaans. Als u geen van deze talen spreekt, zal de procedure voor de afgifte van uw EU Digitaal COVID Certificaat niet eenvoudig zijn.

2. De testcentra rapporteren de resultaten van de antigeen- of PCR-tests gewoonlijk één keer per dag aan Cat Salut, maar er is geen vast tijdstip waarop zij de resultaten moeten rapporteren, wat betekent dat u misschien verschillende keren moet proberen uw EU Digitaal COVID Certificaat te downloaden totdat uw resultaten uiteindelijk door de testcentra aan Cat Salut worden gerapporteerd, wat tijdrovend, frustrerend en stressvol kan zijn als u er na verschillende pogingen niet in slaagt uw Certificaat te krijgen.

3. Om uw digitaal COVID-certificaat van de EU af te geven vanaf de website van Cat Salut, moet u een verificatiecode op uw mobiele telefoon krijgen. De sms wordt automatisch verzonden naar het telefoonnummer dat u in het testcentrum opgeeft voordat u wordt getest. Een van de testcentra heeft ons verteld dat het gebeurt dat de SMS-notificatie niet aankomt bij niet-Spaanse mobiele telefoonnummers. Cat Salut zelf vertelde ons dat de meldingen op elk nummer werken, maar met internationale telefoonnummers weet je het nooit. Bovendien kunt u geen alternatief mobiel telefoonnummer invoeren als u geen sms'jes ontvangt wanneer u midden in het uitgifteproces zit. Als u de SMS met de verificatiecode niet ontvangt, kunt u niet verder gaan met het proces en kunt u uw EU Digitaal Covid Certificaat niet krijgen, wat erg vervelend kan zijn, vooral als u absoluut een EU Digitaal Covid Certificaat nodig hebt. Dan is het te laat om de hulp van het testcentrum in te roepen.

4. De testcentra melden aan Cat Salut gewoonlijk alleen de antigeen- en PCR-testresultaten van Europese burgers. Als u geen EU-burger bent, maar toch een digitaal EU COVID-certificaat wilt krijgen voor uw antigeen- of PCR-test in Barcelona, kunt u uw digitaal EU COVID-certificaat alleen krijgen als u er in het testcentrum specifiek om vraagt, zodat zij uw resultaten handmatig aan Cat Salut doorgeven door de kleine administratiekosten te betalen.

5. U weet nooit of het Cat Salut-platform goed zal werken of dat er onverwachte problemen zullen optreden tijdens de afgifte van het digitale COVID-certificaat van de EU. Wat ga je doen als je een probleem hebt? Als u het testcentrum hebt gevraagd uw EU Digitaal COVID Certificaat voor u te verzorgen, zullen zij zorgen voor het oplossen van eventuele problemen en voor het verkrijgen van uw EU Digitaal COVID Certificaat.

2) De afgifte en verzending door het testcentrum van uw digitaal COVID-certificaat van de EU

Administratiekosten voor deze door het testcentrum verleende dienst: €10,00

De administratiedienst die door het testcentrum wordt verleend, omvat het volgende en de vergoeding moet rechtstreeks in het testcentrum worden betaald:

1. Het downloaden van uw EU Covid Digitaal Certificaat voor u, zodat u er zeker van bent dat u de Cat Salut website niet meerdere keren per dag hoeft te controleren en niet voor onverwachte problemen komt te staan tijdens het afgifteproces.

2. Voor antigeentests zal het testcentrum uw resultaten van de snelle antigeentest onmiddellijk na de antigeentest manueel aan Cat Salut meedelen, zodat u uw digitaal EU-covid-certificaat kunt laten afdrukken en afgeven in het medisch centrum, 15 tot 20 minuten nadat u de test hebt ondergaan. Een afgedrukt EU Covid Digitaal Certificaat kan bijzonder nuttig zijn als u geen printer bij de hand hebt, wat voor de meeste reizigers het geval is. U verlaat het testcentrum met uw digitale COVID-certificaat van de EU voor uw antigeentest, wetende dat u uw certificaat hebt en dat u zich nergens meer zorgen over hoeft te maken.

3. Verzending van uw EU Covid Digitaal Certificaat van uw antigeentest of uw PCR-test naar uw e-mail zodra uw EU Covid Digitaal Certificaat beschikbaar is.

Voor antigeentests zal het testcentrum, zoals hierboven uitgelegd, een kopie voor u afdrukken en uw certificaat per e-mail verzenden. Als u uw certificaat ook per e-mail ontvangt, hebt u een veilige kopie in uw inbox voor het geval er iets met uw geprinte EU-Covid Digitaal Certificaat gebeurt. Het is ook erg handig om uw EU Covid Digitaal Certificaat in uw mobiel te hebben, zodat u het gewoon van daaruit kunt laten zien wanneer een mobiele versie als uw EU Covid Digitaal Certificaat wordt geaccepteerd.


Testcentra in Barcelona die geaccrediteerd zijn voor digitale COVID-certificaten van de EU

In de onderstaande tabellen vindt u testcentra die geaccrediteerd zijn voor de digitale COVID-certificaten van de EU door de Catalaanse gezondheidsinstantie Cat Salut.

De prijzen in de tabel zijn de standaardprijzen die u in het testcentrum zou betalen voor een antigeen- of een PCR-test. Wij hebben echter kortingen voor u bedongen die in de onderstaande tabel zijn aangegeven.

Als u wilt dat het testcentrum uw digitaal EU COVID-certificaat voor u regelt, moet u het bedrag van de kleine administratiekosten optellen bij de kortingsprijs van uw antigeentest of uw PCR-test. U vindt meer informatie over het testcentrum op de gedetailleerde informatiepagina van het testcentrum zodra u klikt op "Klik om uw test in deze kliniek te boeken" in de onderstaande tabellen.

De hieronder vermelde testcentra zijn ook op officiële feestdagen op dezelfde uren geopend, tenzij anders vermeld in de tabel hieronder.

Voor antigeentesten (neus- of speekselantigeentesten):

NB: alle snelle antigeentests in de onderstaande tabel zijn lateral flow-antigeentests, die geldig zijn voor reizen (ook voor reizen naar het VK).

Afspraak
: Afspraak nodig
Betaling niet nodig bij reservering

Ruimtevoor het testcentrum
Openingstijden
Resultaten Levertijd en Prijs
Metro

Sagrada Familia

maandag - vrijdag: 08:00 - 20:00
(Benoeming)


zaterdag: 08:00 - 20:00
(Benoeming)


zondag: 08:00 - 20:00
(Benoeming)

Speciale korting met onze voucher

15 minuten
€50,00
€45,00

EU COVID Digitaal Certificaat beschikbaar
Sagrada Familia
(Blauwe Lijn, L5) en (Paarse lijn, L2)

Testen bij u thuis

maandag - zondag: 08:00 - 20:00
(Benoeming)

Speciale korting met onze voucher


1 uur
€90,00
€85,00

Digitaal COVID-certificaat van de EU beschikbaar

Bij u thuis, in een toeristische accommodatie, hotel of een andere locatie in Barcelona

Voor PCR-tests (nasale of speeksel PCR-tests):

Afspraak: Afspraak nodig
Betaling niet nodig bij reservering

Testcentrum
Openingstijden
Resultaten Levertijd en Prijs
Metro

Sagrada Familia

maandag - vrijdag: 08:00 - 20:00
 (Afspraak)

zaterdag: 08:00 - 20:00
(Afspraak)

zondag: 08:00 - 20:00
(Afspraak)

Speciale korting met onze voucher


24-48 uur
€95,00
€90,00

Zelfde dag
€130,00
€125,00

3 uur
€150,00
€145,00

EU COVID Digitaal Certificaat beschikbaar

Sagrada Familia
(Blauwe Lijn, L5) en
(Paarse lijn, L2)

Testen bij u thuis

maandag - zondag: 08:00 - 20:00 
(Afspraak)

Speciale korting met onze voucher


24-48 uur
€140,00
€135,00

Zelfde dag
€155,00
€150,00

3 uur
€170,00
€165,00

Digitaal COVID-certificaat van de EU beschikbaar

Bij u thuis, in een toeristische accommodatie, hotel of een andere locatie in Barcelona

 


Hoe downloadt u zelf uw EU Covid Digitaal Certificaat van de Cat Salut Website

Als u liever zelf uw EU Covid Digitaal Certificaat downloadt van de Cat Salut website, volg dan deze stappen :

1. Ga naar de website van Cat Salut en verander de taal in het Engels door op "Anglès" te klikken of in het Spaans door op "Castellà" te klikken in de rechterbovenhoek.

2. Klik op 'DNI, NIE of Paspoort', voer het identiteitsdocumentnummer in dat u in het testcentrum hebt opgegeven om uw antigentest te verkrijgen, klik op 'Ik ben geen robot' en klik vervolgens op de knop 'OK'.

Er wordt een sms gestuurd naar het telefoonnummer dat u in het testcentrum hebt opgegeven om uw antigeentest te ontvangen, met een verificatiecode die u bij de volgende stap moet invoeren.

3. Voer de verificatiecode in die u per SMS hebt ontvangen en klik op de knop 'Certificaat aanvragen'.

4. Klik op 'Download certificaat' dat onder de QR code van uw EU Digitaal Covid Certificaat staat.

5. Sla uw digitale EU-coviscertificaat op uw desktop of mobiele telefoon op en druk het af voor het geval u een gedrukte versie van het digitale EU-coviscertificaat nodig hebt.

Als u tijdens het downloaden problemen ondervindt, kan het testcentrum u in dat stadium niet helpen.


Aanvullende informatie over het digitale COVID-certificaat van de EU

Vraag: Wie kan het digitale COVID-certificaat van de EU aanvragen?

Antwoord: Elke EU-burger en elke burger van de EER kan een aanvraag indienen om het digitale EU-COVID-certificaat van vaccinatie, het digitale EU-COVID-certificaat van een negatieve COVID-test en het digitale EU-COVID-certificaat van herstel te ontvangen. Daarnaast kunnen ook niet-EU-burgers die legaal in de EU mogen verblijven, het certificaat aanvragen. Alle EU-burgers en niet-EU-burgers die in Barcelona een COVID-test afleggen in een erkend testcentrum voor digitale COVID-certificaten van de EU, kunnen ook een digitaal COVID-certificaat van de EU krijgen voor hun COVID-test.


Vraag: Is het verplicht om een digitaal COVID-certificaat van de EU te hebben om binnen de EU te reizen?

Antwoord: Het is niet verplicht om het digitale COVID-certificaat van de EU te hebben om binnen de EU te reizen. Het voordeel van het certificaat is echter dat het uw mogelijkheden om binnen de EU te reizen aanzienlijk zal vereenvoudigen. Als u niet over het digitale COVID-certificaat van de EU beschikt, kan het langer duren om uw papieren te verwerken bij aankomst in uw land van bestemming of kunnen er meer procedures worden ingevoerd voor degenen die niet over het certificaat beschikken - dit kan leiden tot meer tijd die nodig is om in te klaren bij de douane en grenscontrolepunten.


Vraag: Hoe kan ik een digitaal COVID-certificaat van de EU krijgen?

Antwoord: Elk land heeft zijn eigen door de overheid beheerde openbare medische dienst. In elke autonome regio van Spanje is er een andere openbare medische dienst waarmee u contact zult moeten opnemen. Onderstaande link toont u een kaart van Spanje voor elk autonoom gebied. Klik op de regio op de kaart die bij u in de buurt ligt om het openbare medische centrum te zien dat de EU Digitale Covid Certificaten afgeeft. Sommige landen sturen het digitale COVID-certificaat van de EU automatisch per e-mail toe nadat u uw vaccinatie hebt ontvangen. Als u na uw laatste vaccinatie geen EU-digitaal COVID-certificaat hebt ontvangen, moet u naar de website gaan van het gezondheidscentrum dat de EU-digitale COVID-certificaten afgeeft.

Kaart van de Spaanse gezondheidsautoriteiten die de digitale COVID-certificaten van de EU zullen afgeven

Website van de Catalaanse gezondheidsautoriteit die verantwoordelijk is voor de afgifte van de digitale COVID-certificaten


Vraag: Ik heb geen smartphone, kan ik toch profiteren van het digitale EU-coviscertificaat?

Antwoord Ja, u kunt ook een gedrukte versie van het certificaat krijgen, maar de procedure om dit te verkrijgen verschilt per eerstelijnsgezondheidszorgcentrum. U moet zich wenden tot uw volksgezondheidscentrum om te weten te komen hoe u een gedrukt exemplaar kunt krijgen. Het kan zijn dat u moet inloggen op de website van het volksgezondheidscentrum en dat u dan uw certificaat kunt downloaden en afdrukken.


Vraag: Hoe werkt het digitale COVID-certificaat van de EU?

Antwoord: Het digitale EU-certificaat kan worden gedownload op een gezondheidsapp voor uw smartphone die door de gezondheidsdienst wordt beheerd. Op het certificaat zal een QR-code worden aangebracht, waardoor het gemakkelijk kan worden gescand bij grenscontroleposten.


Vraag Ik heb mijn vaccin gehad, hoe krijg ik het geregistreerd op het digitale COVID-certificaat?

Antwoord: U krijgt automatisch instructies over hoe u uw digitale COVID-certificaat kunt krijgen na uw vaccinatie, of u moet het aanvragen bij het regionale gezondheidscentrum dat verantwoordelijk is voor de afgifte van digitale COVID-certificaten.


Vraag: Ik ben hersteld van COVID-19 hoe kan ik mijn status van hersteld laten registreren op het digitale Covid-certificaat van de EU?

Antwoord: U moet een positieve PCR-test op COVID laten zien die tussen 11 dagen en 6 maanden na uw digitale COVID-certificaat van de EU is afgenomen. Uw certificaat van herstel is geldig gedurende 180 dagen na uw eerste positieve PCR-test. U zult uw regionaal gezondheidscentrum moeten raadplegen om te weten te komen hoe u deze testresultaten op ons digitale COVID-certificaat kunt laden.


Vraag Ik ben niet gevaccineerd en ik ben niet hersteld van een besmetting met COVID-19, heeft het digitale EU-certificaat dan enige waarde voor mij?

Antwoord Ja, want u kunt uw negatieve COVID-19-testresultaten op uw digitale COVID-certificaat van de EU laden, waardoor de grenscontroles veel gemakkelijker en sneller kunnen nagaan of uw negatieve certificaat geldig is.


Vraag Hoe laad ik mijn negatieve COVID-19-testresultaten op het digitale COVID-certificaat van de EU?

Antwoord Informeer bij uw plaatselijke gezondheidsdienst hoe u uw COVID-negatieve testresultaten op uw digitale COVID-certificaat kunt laden.


Vraag: Hoeveel kost het om het digitale COVID-certificaat van de EU te verkrijgen?

Antwoord Het digitale COVID-certificaat van de EU wordt gratis afgegeven.


Vraag: Maakt het VK deel uit van het digitale COVID-certificaat van de EU?

Antwoord: Nee, het VK is uit de EU gestapt en maakt daarom geen deel uit van het digitale COVID-certificaatprogramma van de EU. In het VK bestaat echter een soortgelijke regeling, de NHS COVID PASS. Meer informatie over de NHS COVID PASS vindt u via de onderstaande links:

UK NHS COVID Pas

NHS-richtsnoeren over de NHS COVID-pas voor Britse burgers

Artikel van de BBC over het EU-vaccinatiepaspoort


Vraag: Als ik de digitale COVID-pas van de EU heb, moet ik dan nog steeds het Spaanse reisgezondheidsformulier invullen?

Antwoord Ja, u moet nog steeds het Spaanse gezondheidsformulier invullen. Volg de instructies op de website van Spanish Travel Health


Vraag: Hoe lang is het digitale COVID-certificaat van de EU geldig voor reizen naar Barcelona, Spanje?

Antwoord: Het hangt ervan af of uw digitaal COVID-certificaat van de EU een vaccinatiecertificaat, een negatief COVID-testcertificaat of een herstelcertificaat is. Als uit uw groene EU-certificaat blijkt dat u gevaccineerd bent, is het geldig vanaf 14 dagen nadat u volledig gevaccineerd bent tot 1 jaar daarna. Bij een vaccinatie met 2 injecties wordt de vaccinatie als volledig beschouwd zodra de 2 injecties zijn toegediend en wordt de geldigheidsduur van 1 jaar berekend op basis van de datum van uw tweede injectie. Als op uw groene EU-certificaat staat dat u een negatief COVID-testcertificaat had, is het geldig voor een COVID-test die binnen 48 uur na uw aankomst in Spanje wordt afgenomen. COVID tests aanvaard: NAAT tests, bijv: RT-PCR-tests, RT-LAMP-tests, TMA- en snelle antigeentests. Als uw groene EU-digitale certificaat aangeeft dat u bent hersteld van COVID, is het geldig vanaf dag 11 na uw eerste positieve NAAT-testresultaat en tot 180 dagen, wat overeenkomt met ongeveer 6 maanden.


Vraag Hoe kan ik een vaccinatie regelen in Barcelona, Spanje?

Antwoord: U kunt een afspraak maken om tegen COVID-19 gevaccineerd te worden als u in Catalonië woont door de onderstaande link te bezoeken:

COVID-19 vaccinatiecentrum in Barcelona

U moet in Catalonië wonen om in Catalonië gevaccineerd te kunnen worden. Op de dag van uw vaccinatie moet u uw Catalaanse gezondheidskaart laten zien. Inwoners die geen Catalaanse gezondheidskaart hebben, moeten zich wenden tot het centrum voor eerstelijnsgezondheidszorg dat overeenkomt met hun woonadres in Catalonië. In Catalonië worden de centra voor eerstelijnsgezondheidszorg CAP genoemd. Op de website van de Catalaanse regering kunt u de CAP controleren die overeenkomt met uw huisadres.


Vraag: Waar kan ik meer te weten komen over het Digital Green Certificate-programma?

Antwoord: Volg de link hieronder voor meer informatie over de EUDCC:

EU-website voor het digitale COVID-certificaatprogramma


Recente vragen over het digitale COVID-certificaat van de EU

Datum 22-Nov-2021

Q. Ik reis binnenkort naar Barcelona, als toerist. Kan ik een digitaal COVID-certificaat van de EU krijgen als ik in Barcelona een antigeen-sneltest doe? Ik wil er zeker van zijn dat toeristen ook een EU-certificaat kunnen krijgen.

A. Ja, zolang u zich laat testen in een geaccrediteerd testcentrum voor EU Digitale COVID Certificaten, kan iedereen, ook toeristen, een EU Digitaal COVID Certificaat krijgen, zelfs als u geen Spanjaard bent, en zelfs als u geen EU burger bent. Voordat u zich laat testen, moet u nagaan of het testcentrum geaccrediteerd is voor digitale COVID-certificaten van de EU en of zij de testresultaten ook voor niet-EU-burgers doorgeven aan de Catalaanse gezondheidsinstantie. Zoals hierboven uiteengezet, geeft de Catalaanse gezondheidsinstantie Cat Salut de digitale COVID-certificaten van de EU af. We hebben vernomen dat sommige erkende testcentra alleen testresultaten van EU-burgers aan de Catalaanse gezondheidsinstantie doorgeven, dus controleer ook of het testcentrum waar je je test aflegt, ook testresultaten van niet-EU-burgers doorgeeft. Het testcentrum dat we hierboven op de pagina hebben vermeld, is een erkend testcentrum dat de testresultaten voor alle burgers, EU-burgers en niet-EU-burgers, doorgeeft aan de Catalaanse gezondheidsinstantie.


Datum: 27-Sep-2021

Q. Ik ga Spanje binnen met een digitaal groen EU-certificaat. Moet het certificaat in het Spaans worden opgesteld?

A. Volgens de website van de Europese Commissie zijn de digitale COVID-certificaten van de EU die door een EU-lidstaat zijn afgegeven, geldig voor reizen binnen alle lidstaten van de EU.
Uw digitale COVID-certificaat van de EU wordt afgegeven in de taal van het land waar u het hebt aangevraagd en in het Engels; het hoeft niet naar een andere taal te worden vertaald.


Datum: 08-Sep-2021

Q: Ik ben onlangs volledig ingeënt en heb mijn digitale COVID-certificaat van de EU gekregen. Is mijn digitale COVID-certificaat van de EU onmiddellijk geldig om naar Barcelona te vliegen of wordt het pas 2 weken na de tweede vaccinatie geldig om Spanje binnen te komen ?

A: Uw digitale COVID-certificaat van de EU is geldig om Spanje binnen te komen 14 dagen nadat u volledig bent gevaccineerd, d.w.z. : 14 dagen na ontvangst van de enige injectie van uw eenmalige vaccinatie of 14 dagen na ontvangst van de tweede injectie van uw tweemalig vaccin.


Opmerkingen of vragen over het digitale COVID-certificaat van de EU

Opgelet: alle velden met een asterisk * moeten worden ingevuld om het formulier te kunnen verzenden.
* Naam*
*E-mail adres*
*Land*
*Uw woonplaats*
Uw vraag hier
*Vink het vakje rechts aan om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden*

Als u de onderstaande velden ziet, gelieve de waarden ervan niet te wijzigen.

Klik slechts eenmaal op de verzendknop - het kan tot 30 seconden duren voordat u een bevestigingsscherm ontvangt

Terug naar het begin van de pagina