Tourist Information Guide

Alles wat u moet weten over de COVID-19-maatregelen en beperkingen op de luchthaven van Barcelona

Page Content

Laatste update: 08 maart 2022

Op deze pagina leest u wat u moet weten als u tijdens de pandemie van het coronavirus een vlucht van of naar de luchthaven van Barcelona neemt:

 • Vliegen naar de luchthaven van Barcelona tijdens COVID-19
 • Catalonië COVID-19 inreisbeperkingen en quarantaineperiode
 • Coronavirustests op de luchthaven van Barcelona
 • Vliegen vanaf de luchthaven van Barcelona tijdens COVID-19
 • Van/naar de luchthaven van Barcelona tijdens de avondklok en mobiliteitsbeperkingen
 • Taxi's op de luchthaven van Barcelona tijdens de avondklok
 • Aerobus luchthaven snelbus tijdens avondklok
 • Metro luchthaven Barcelona tijdens avondklok
 • Autoverhuur op de luchthaven van Barcelona tijdens COVID-19
 • Achtergelaten bagage op de luchthaven van Barcelona tijdens COVID-19

Belangrijke Disclaimer

Voordat we beginnen, moeten we deze disclaimer maken. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze informatie nauwkeurig en up-to-date is, maar veranderingen volgen elkaar snel op en het is mogelijk dat wij niet op de hoogte zijn van alle updates van de COVID-19-voorschriften. Daarom raden wij u aan onze informatie te vergelijken met officiële gezondheidswebsites van de overheid voordat u actie onderneemt. Let wel, als u op basis van de door ons verstrekte informatie handelt, gaat u ermee akkoord dat u dit op eigen risico doet.

Vliegen naar de luchthaven van Barcelona tijdens COVID-19

Kan ik naar de luchthaven van Barcelona vliegen tijdens de pandemie van het coronavirus? Wat heb ik nodig om tijdens COVID-19 naar Barcelona Airport te vliegen?

Ja, u kunt tijdens de COVID-pandemie naar de luchthaven van Barcelona vliegen. Hieronder leggen we uit welke COVID-certificaten nodig zijn om naar de luchthaven van Barcelona te vliegen, die ook nodig zijn bij aankomst in Barcelona via de cruisehaven, de trein, de auto of de bus.

Om Spanje binnen te komen: Negatief COVID-testcertificaat, en/of vaccinatiecertificaat, of certificaat van herstel of Europees digitaal COVID-certificaat

De COVID-19 certificaten die nodig zijn om Spanje binnen te komen, variëren naar gelang van de categorie van het land van waaruit u Spanje binnenkomt. Landen kunnen in deze 3 verschillende categorieën worden ingedeeld:

 • EU-landen, met Schengen geassocieerde landen, en een lijst van derde landen waarvan de onderdanen voldoen aan specifieke door het Spaanse ministerie van Volksgezondheid vastgestelde voorwaarden voor binnenkomst
 • Onderdanen van derde landen die voldoen aan de specifieke toelatingsvoorwaarde van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid, namelijk het bezit van een geldig COVID-19-certificaat
 • Landen met een hoog risico

Hieronder leggen we uit wat de COVID-19 toelatingsvoorwaarden voor Spanje zijn voor elk van deze categorieën.

Vereiste COVID-certificaten als u Spanje binnenkomt vanuit EU-landen, met Schengen geassocieerde landen, en als u onderdaan bent van een derde land en aan specifieke voorwaarden voldoet

Als u Spanje binnenkomt vanuit een EU-land, een met Schengen geassocieerd land of als u onderdaan bent van een derde land en voldoet aan specifieke door het Spaanse ministerie van Volksgezondheid gestelde voorwaarden, moet u een van de onderstaande COVID-19-certificaten kunnen overleggen om Spanje binnen te komen.

EU-landen omvatten: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Republiek Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.

Tot de Schengenlanden behoren: IJsland, Noorwegen, Zwitserland.

Specifieke toegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen zijn te vinden op de website van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid onder rubriek: Toelatingsvoorwaarden voor de toegang tot Spanje vanuit derde landen. Als u aan de voorwaarden A tot en met J voldoet, gelden voor u dezelfde COVID-19-certificaatvereisten als voor EU-onderdanen en onderdanen van Schengenlanden.

COVID-19 certificaten vereist om Spanje binnen te komen:

1. Een negatief COVID-19-testcertificaat voor een COVID-test die binnen 24 uur na aankomst in Spanje is afgenomen voor snelle antigeentests en binnen 72 uur na aankomst in Spanje voor NAAT-tests (Nucleic Acid Amplification tests) zoals PCR-tests (Polymerase Chain Reaction tests), LAMP-tests (Loop-Mediated Isothermal Amplification tests), NEAR-tests (Nicking Endonuclease Amplification Reaction tests).

2. OF een COVID-19-vaccinatiebewijs waaruit blijkt dat u tussen 14 dagen en 270 dagen vóór uw inreis in Spanje een volledige COVID-19-vaccinatie hebt gehad met een van de vaccins die zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau of op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie. De lijst van vaccins die geldig zijn om Spanje binnen te komen, is te vinden op deze twee websites:
Europees Geneesmiddelenbureau officiële website van de Europese Unie
Website van de Wereldgezondheidsorganisatie

Voor vaccins met een eenmalige dosis wordt u geacht volledig gevaccineerd te zijn na uw eenmalige dosis. Voor een vaccin met 2 injecties wordt u als volledig gevaccineerd beschouwd zodra de 2 injecties zijn toegediend. U kunt Spanje binnenkomen met uw COVID-19-vaccinatiebewijs 14 dagen na de datum waarop u als volledig gevaccineerd wordt beschouwd.

Vanaf 1 februari 2022 worden vaccinatiebewijzen ongeldig na 270 dagen nadat u volledig bent gevaccineerd, wat overeenkomt met ongeveer 9 maanden. U moet een herhalingsdosis krijgen om uw inentingsbewijs geldig te laten zijn voor binnenkomst in Spanje. Op uw inentingsbewijs moet de toediening van uw boosterdosis worden vermeld.

U kunt Spanje binnenkomen met uw COVID-19-vaccinatiebewijs zolang uw laatste dosis een vaccin is dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau of de Wereldgezondheidsorganisatie, zelfs als uw eerste doses dat niet waren.

3. OF een COVID-19-bewijs van immuniteit na van COVID te zijn hersteld. Het certificaat van herstel is geldig vanaf dag 11 na uw eerste positieve NAAT-testresultaat en tot 180 dagen, wat overeenkomt met ongeveer 6 maanden.

Sinds 1 juli 2021, de datum waarop het Europees digitaal COVID-certificaat in Europa in werking is getreden, kunnen passagiers die vanuit om het even welk Europees land in Spanje aankomen, Spanje ook binnenkomen op vertoon van hun Europees digitaal COVID-certificaat of een van de 3 hierboven vermelde certificaten.
Opgemerkt zij dat het Europees digitaal COVID-certificaat ook Groen Digitaal Certificaat of Europees Groen Digitaal Certificaat wordt genoemd. Al deze termen verwijzen naar hetzelfde Europese certificaat.
Het Europees Groen Digitaal Certificaat is gewoon een digitaal certificaat dat bewijst dat u een negatieve COVID-test hebt gehad, of een volledige vaccinatie tegen COVID, of een certificaat van herstel. Dus als u een Europees burger bent, kunt u Spanje binnenkomen met een van de 3 bovengenoemde certificaten of met uw Europees digitaal COVID-certificaat.

De COVID-certificaten moeten in het Engels, Frans, Duits of Spaans zijn opgesteld. Als u een Europees digitaal COVID-certificaat hebt, is de taal geen probleem, aangezien Europese digitale COVID-certificaten worden afgegeven in de taal van het land waar het is afgegeven en ook in het Engels. Als u echter geen Europees digitaal COVID-certificaat hebt en uw COVID-certificaat niet in een van de vier bovengenoemde talen is opgesteld, moet het vergezeld gaan van een door een officiële vertaler gemaakte vertaling in het Spaans.
Meer informatie over het digitale COVID-certificaat van de EU en de COVID-certificaten die nodig zijn om Spanje binnen te komen, vindt u op onze pagina over het digitale COVID-certificaat van de EU.

Volgens de website Spain Travel Health van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid hoeven kinderen jonger dan 12 jaar geen COVID-certificaat te laten zien om Spanje binnen te komen.

COVID-voorschriften als u Spanje vanuit een derde land binnenkomt en niet aan bepaalde bijzondere voorwaarden voldoet

Als u onderdaan bent van een derde land, controleer dan de speciale voorwaarden om Spanje binnen te komen op de website van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid, onder rubriek: Toelatingsvoorwaarden voor de toegang tot Spanje vanuit derde landen. Als u als onderdaan van een derde land aan een van de bijzondere voorwaarden A tot en met J voldoet, staan de eisen voor het COVID-certificaat die op u van toepassing zijn in de bovenstaande rubriek vermeld. Indien u als onderdaan van een derde land alleen voldoet aan de bijzondere voorwaarde K die vermeld staat op de website van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid, onder rubriek: Inreisvereisten voor Spanje vanuit derde landen en geen van de andere voorwaarden, u zult Spanje alleen kunnen binnenkomen met een geldig inentingsbewijs. U kunt Spanje niet binnenkomen met een certificaat van een negatieve COVID-test, noch met een certificaat van genezing.

COVID-19 vaccinatiebewijs vereist om Spanje binnen te komen:
Een COVID-19-vaccinatiebewijs waaruit blijkt dat u tussen 14 dagen en 270 dagen vóór uw inreis in Spanje een volledige COVID-19-vaccinatie hebt gehad met een van de vaccins die zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau of de website van de Wereldgezondheidsorganisatie. De lijst van vaccins die geldig zijn om Spanje binnen te komen, is te vinden op deze twee websites:
Europees Geneesmiddelenbureau officiële website van de Europese Unie
Website van de Wereldgezondheidsorganisatie

Voor vaccins met een eenmalige dosis wordt u geacht volledig gevaccineerd te zijn na uw eenmalige dosis. Voor een vaccin met 2 injecties wordt u als volledig gevaccineerd beschouwd zodra de 2 injecties zijn toegediend. U kunt Spanje binnenkomen met uw COVID-19-vaccinatiebewijs 14 dagen na de datum waarop u als volledig gevaccineerd wordt beschouwd.

Vanaf 1 februari 2022 worden vaccinatiebewijzen ongeldig na 270 dagen nadat u volledig bent gevaccineerd, wat overeenkomt met ongeveer 9 maanden. U moet een herhalingsdosis krijgen om uw inentingsbewijs geldig te laten zijn voor binnenkomst in Spanje. Op uw inentingsbewijs moet de toediening van uw boosterdosis worden vermeld.

U kunt Spanje binnenkomen met uw COVID-19-vaccinatiebewijs zolang uw laatste dosis een vaccin is dat is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau of de Wereldgezondheidsorganisatie, zelfs als uw eerste doses dat niet waren.

COVID-voorschriften als u Spanje binnenkomt vanuit een hoogrisicoland

Alle passagiers die in Spanje aankomen uit een lijst van landen met een hoog risico op coronavirus moeten naast hun vaccinatiecertificaat of hun certificaat van herstel een negatief COVID-testcertificaat kunnen overleggen. Dit betekent dat als u Spanje binnenkomt vanuit een "hoog-risico-land", u een negatieve COVID-test moet laten afnemen, zelfs als u gevaccineerd bent of als u een immuniteitsbewijs hebt na te zijn hersteld van COVID.
Op de website Spanje Reisgezondheid van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid vindt u onder de blauwe rubriek "RISICOLANDEN / GEBIEDEN" de lijst in PDF-formaat van "landen met een hoog risico" waarvoor de hieronder vermelde certificaten nodig zijn om Spanje binnen te komen. Als er geen "landen met een hoog risico" zijn, bevat de pdf-lijst alleen "risicolanden". De COVID-certificaatvereisten voor Spanje voor risicolanden zijn die welke in de twee bovenstaande punten zijn vermeld.

Certificaten die nodig zijn om Spanje binnen te komen vanuit een "hoog risico land":

1. Een negatief COVID-19-testcertificaat voor een COVID-test
die binnen 24 uur na aankomst in Spanje is afgenomen voor snelle antigeentests en binnen 72 uur na aankomst in Spanje voor NAAT-tests (Nucleic Acid Amplification tests) zoals PCR-tests (Polymerase Chain Reaction tests), LAMP-tests (Loop-Mediated Isothermal Amplification tests), NEAR-tests (Nicking Endonuclease Amplification Reaction tests).

2. EN een van de volgende certificaten:
- een geldig COVID-19-vaccinatiebewijs, zoals uitgelegd in de twee bovenstaande punten.
- of een bewijs van immuniteit na te zijn hersteld van COVID-19. Het certificaat van herstel is geldig vanaf dag 11 na uw eerste positieve NAAT-testresultaat en tot 180 dagen, wat overeenkomt met ongeveer 6 maanden.
Volgens de website Spain Travel Health hoeven kinderen jonger dan 12 jaar geen COVID-certificaat te laten zien om Spanje binnen te komen.

Aanvullend gezondheidscontroleformulier QR-code nodig voor binnenkomst in Spanje door de lucht of over zee

Alle passagiers die per vliegtuig uit welk land dan ook naar Spanje reizen, moeten een gezondheidscontroleformulier voor luchtreizigers invullen en bij aankomst op een Spaanse luchthaven overleggen, ook kinderen en zuigelingen. Alle passagiers die over zee uit welk land dan ook in Spanje aankomen, moeten een gezondheidscontroleformulier invullen voor aankomsten over zee.

Gezondheidscontroleformulier is niet verplicht bij binnenkomst in Spanje over land, bv. per auto, trein, bus.


Wij raden u aan ons artikel hieronder te lezen om meer te weten te komen over de verplichte COVID-certificaten, de controleposten voor de Gezondheidscontrole op de luchthaven van Barcelona en het formulier voor de Gezondheidscontrole en de QR-code.

COVID-19 certificaten voor reizen naar Barcelona door de lucht, over zee of over land en gezondheidscontroleposten


Catalonië COVID-19 inreisbeperkingen en quarantaineperiode

Zijn er COVID-inreisbeperkingen voor Catalonië voor reizigers die uit specifieke landen komen? Is er een quarantaineperiode bij aankomst op de luchthaven van Barcelona?

De regels voor de toegang tot Catalonië zijn hierboven uiteengezet.

Er is geen quarantaineperiode bij aankomst op de luchthaven van Barcelona, behalve voor enkele specifieke landen die kunnen worden gecontroleerd op de website van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid.


Coronavirustests op de luchthaven van Barcelona

Hoe kan ik bij aankomst op de luchthaven van Barcelona een COVID-19-test krijgen om Spanje binnen te mogen? Kan ik een coronavirustest krijgen in de buurt van de luchthaven van Barcelona om naar een ander land te vliegen?

U moet uw COVID-test ondergaan voordat u naar de luchthaven van Barcelona vliegt, tenzij u een COVID-vaccinatiecertificaat of een COVID-herstelcertificaat hebt, in welk geval u geen COVID-test hoeft te ondergaan om naar Barcelona te vliegen. Details over de COVID-certificaten die nodig zijn om naar Barcelona Airport te vliegen, worden bovenaan deze pagina uitgelegd.

Als u een antigeen of een PCR-test nodig hebt om vanaf de luchthaven van Barcelona te kunnen vliegen, kunt u zich gemakkelijk laten testen in een privé-laboratorium in Barcelona.


Vliegen vanaf de luchthaven van Barcelona tijdens COVID-19

Ik vlieg vanaf Barcelona Airport. Moet ik op de luchthaven van Barcelona een document laten zien om te kunnen vliegen? Moet ik een COVID-19 test halen om te vliegen?

Wij raden u ten sterkste aan om de COVID-19 toelatingseisen, inclusief de coronavirustestvereisten van het land waar u naartoe vliegt, te controleren op de officiële website van uw reisbestemming.

Wij raden u aan onze pagina COVID-19 reis- en testvereisten voor vluchten van Barcelona naar bestemmingen buiten Barcelona te lezen om meer te weten te komen over de COVID-19 toelatingseisen van uw land van bestemming.

Als u op Barcelona Airport bent voor een overstap, een transit of een tussenstop, raden wij u aan de volgende pagina te lezen:

Layovers, overstappen of tussenlandingen op de luchthaven van Barcelona tijdens COVID

Als u een antigeen of een PCR-test nodig hebt om vanaf de luchthaven van Barcelona te kunnen vliegen, kunt u zich gemakkelijk laten testen in een privé-laboratorium in Barcelona.


Van / naar de luchthaven van Barcelona

Kan ik naar de luchthaven van Barcelona gaan of terugkomen van de luchthaven van Barcelona naar de stad Barcelona? Is er een mobiliteitsbeperking? Kan ik 's nachts gaan of terugkomen van het vliegveld?

Tijdens de mobiliteitsbeperkingen kunt u naar de luchthaven van Barcelona gaan of van de luchthaven van Barcelona terugkeren door uw vliegtickets te tonen als u daarom werd gevraagd.

Om meer te weten te komen over de laatste COVID-beperkingen en veiligheidsmaatregelen in Barcelona, raden wij u aan de laatste COVID-gerelateerde updates in Barcelona te bekijken.


Mag ik iemand afhalen op de luchthaven van Barcelona of iemand begeleiden op de luchthaven van Barcelona?

Ja, sinds 15 oktober 2021 hebben begeleiders toegang tot de luchthaventerminals.

Voordien mochten alleen passagiers met een instapkaart de luchthaven van Barcelona binnen. Als je dus iemand op de luchthaven wilde ophalen of naar de luchthaven brengen, moest je buiten de luchthaven wachten. Passagiers die fysieke bijstand nodig hebben, kunnen echter worden begeleid door iemand anders om hen bij te staan, zelfs als de begeleider geen passagier is.

U kunt ook de Aerobus en de metro van de luchthaven van Barcelona nemen als hun openingstijden overeenkomen met uw vluchttijd.
Lees verder om meer te weten te komen over elke transportmogelijkheid tijdens het Coronavirus.

Als u met de auto naar de luchthaven gaat en uw auto moet parkeren, vindt u in het volgende artikel meer informatie over parkeren bij de luchthaven van Barcelona en hoe u uw parkeerplaats veilig kunt stellen:

Parkeren op Barcelona Luchthaven


Taxi's op de luchthaven van Barcelona tijdens COVID-19

Zijn er taxi's beschikbaar op de luchthaven van Barcelona tijdens de COVID-19 pandemie?

Ja, taxi's rijden zoals gewoonlijk volgens de COVID veiligheidsmaatregelen.

Volg de 'Taxi' borden binnen de luchthaven om de taxistandplaats te vinden.


Aerobus airport snelbus tijdens COVID-19

Rijdt de Aerobus van en naar Barcelona Airport?

Ja, de Aerobus rijdt.

Aerobus openingstijden van Plaza Catalunya naar Barcelona Airport Terminal 1:

Maand Dag Openingstijden Frequentie
januari - december maandag - zondag 24 uur 15 Notulen

Aerobus openingstijden van Barcelona Airport Terminal 1 naar Plaza Catalunya:

Maand Dag Openingstijden Frequentie
januari - december maandag - zondag 24 uur 15 Notulen

U moet uw tickets online kopen voordat u de Aerobus neemt, aangezien de tickets niet meer bij de chauffeurs kunnen worden gekocht.

Klik op de onderstaande link om meer te weten te komen over de Aerobus en om uw Aerobus tickets online te reserveren:

De Aerobus - expresbus van en naar het centrum van Barcelona


Als u een antigeen of een PCR-test nodig hebt om vanaf de luchthaven van Barcelona te kunnen vliegen, kunt u zich gemakkelijk laten testen in een privé-laboratorium in Barcelona.


Metro luchthaven Barcelona tijdens COVID-19

Rijdt er een metro van en naar de luchthaven van Barcelona?

Ja, het metrosysteem van Barcelona functioneert.

Openingstijden metro Barcelona:

Maand Dag Tijd
januari - december maandag - donderdag 05:00 - 00:00 middernacht
vrijdag - zaterdag 05:00 - 2:00
zondag 05:00 - 00:00 middernacht
Feestdag 05:00 - 00:00 middernacht
24 december vrijdag 05:00 - 23:00

Als je 2, 3, 4 of 5 dagen in Barcelona verblijft en van plan bent om het openbaar vervoer te nemen om je door de stad te verplaatsen, raden we je aan om ons artikel hieronder te lezen over de Hola Barcelona Transport Pass die je onbeperkt toegang geeft tot het openbaar vervoer in Barcelona, inclusief de metro op Barcelona Airport en waarmee je geld en tijd kunt besparen.

Hola Barcelona Card: de reispas waarmee u onbeperkt kunt reizen met het openbaar vervoer in Barcelona


Autoverhuur op de luchthaven van Barcelona tijdens COVID-19

Ik heb een auto gehuurd op Barcelona Airport, maar ik ga geen gevecht aan. Mag ik zonder instapkaart de luchthaven van Barcelona betreden om mijn autosleutels op te halen?

Ja, als u een auto hebt gehuurd en de autosleutels moet ophalen bij een autoverhuurkantoor op de luchthaven van Barcelona, mag u de luchthaven wel op.

Zorg ervoor dat u de reservering van uw auto laat zien aan de veiligheidsagenten die de toegang bij de toegangsdeuren van de terminals controleren.


Achtergelaten bagage op de luchthaven van Barcelona tijdens COVID-19

Ik wil wat extra bagage op de luchthaven van Barcelona achterlaten. Zijn de bagageruimtes op Barcelona Airport open?

Helaas zijn de twee bagagekantoren op de luchthaven van Barcelona gesloten.

Er is echter een bagage links in het centrum van de stad, naast Plaza Catalunya, die momenteel open is:

Barcelona bagage service


Als u een vraag hebt die alleen voor persoonlijk gebruik is bestemd, kunt u uw vraag via het onderstaande formulier aan ons stellen.

Opmerkingen of vragen over COVID-19 maatregelen en beperkingen op de luchthaven van Barcelona

Stuur uw opmerkingen en vragen over deze pagina met het onderstaande formulier

Opgelet: alle velden met een asterisk * moeten worden ingevuld om het formulier te kunnen verzenden.
* Naam*
*E-mail adres*
*Land*
*Uw woonplaats*
Uw vraag hier
*Vink het vakje rechts aan om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden*

Als u de onderstaande velden ziet, gelieve de waarden ervan niet te wijzigen.

Klik slechts eenmaal op de verzendknop - het kan tot 30 seconden duren voordat u een bevestigingsscherm ontvangt

Terug naar het begin van de pagina