Tourist Information Guide

Is er een boete als ik mijn reistijd met de T-Casual-kaart voor zone 4 overschrijd?

Page Content

V: Ik ga de T-Casual-kaart voor zone 4 gebruiken met een maximale reistijd van 2 uur. Wat kan ik doen als mijn T-Casual-reistijd overschreden is? Als ik de T-Casual-kaart op het vliegveld van Barcelona valideer en mijn reis overschrijdt de 2 uur reistijdbeperking op de kaart, wat gebeurt er dan?

A:De T-Casual-kaart wordt afgegeven voor verschillende zones en iedere kaart heeft een vaste maximale reistijd voor die kaart. Als u de reistijd voor die betreffende kaart overschrijdt dan telt de reis als 2 trips. Iedere zonekaart heeft een verschillende geldigheidstijd en u moet dit controleren wanneer u uw kaart koopt. Als de geldigheidstijd verstreken is dan moet u de kaart opnieuw valideren door hem in een apparaat voor validatie te steken. Deze zijn aanwezig in de bussen.

Als u echter al uw trips al opgebruikt heeft, dan zult u een nieuwe kaart moeten kopen wanneer u uw bestemming bereikt.

TMB T-Casual algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de officiële website van TMB

TMB-reiskaarten,

Terug Naar Boven