Tourist Information Guide

Passeig de Gràcia(格拉西亚大道)(第7张,共16张)

Page Content

这栋建筑被称之为Casa Amatller(阿马特耶之家),位于Passeig de Gràcia(格拉西亚大道)的41号,由Puig i Cadafalch设计而成,与高迪的Casa Batlló (巴特洛公寓)相邻。遗憾之处在于,这两栋迷人的建筑靠得太近,所以阿马特耶之家经常被隔壁的高迪建筑抢风头。